Levering bloembakken voorzien eind mei - begin juni

Al jaren zijn wij gespecialiseerd in het maken van bloembakken en bloemendecoraties voor de kroning.

wij zullen deze keer voor de 5e maal de leverancier zijn van talrijke straten, laat ook u straat meegenieten van de bloemenpracht.

wilt u een ander model kleur of heeft u nog bloembakken van vorig jaar?

neem contact op met ons.

 

Om de zeven jaar vinden de Kroningsfeesten plaats in Tongeren, ter ere Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap.

Tijdens deze feesten, die een week duren, trekt op vier dagen een processie door de straten, gevolgd door een avondspel. 19 groepen verhalen de gekende episodes uit het leven van Maria en haar zoon Jezus, zoals de geboorte, de bruiloft van Kana, en de kruisiging. Elke groep heeft zijn eigen groepsleiding die instaat voor de deelnemers, de kledij, de muziek, de wagens en de choreografie. De deelnemers zijn van alle leeftijdscategorieën, van enkele maanden tot hoog bejaard.